LPL Modules (Bahasa Malaysia)

 “LPL Modules will be offered in Bahasa Malaysia on demand when there is sufficient interest. If you or anyone you know are seriously considering in pursuing an LPL through Bahasa Malaysia, please inform the LPL registrar at trac.lpl.registrar@gmail.com.”

Bahasa Malaysia LPL Modules 2021

Tinjauan Perjanjian Lama

 

20-21 Mar 2021
 
Bishop Joshua Khong

 

Ibadat & Liturgi Methodist

Modul LPL ini memberi pemahaman Alkitabiah tentang:

 • Ibadat dan penyembahan yang melibatkan seluruh hidup kita. 
 • Liturgi Methodist mengikut tradisi formal dan pendekatan kontemporari.
 • Penglibatan dan peranan jemaah dalam kebaktian korporat.
 • Kuasa penyembahan dalam hidup kita.

Modul ini juga memberi panduan praktik untuk mereka yang terlibat dalam memimpin kebaktian dengan penekanan khusus kepada persiapan peribadi, penyampaian dan aliran aturcara kebaktian.

Peserta-peserta dikehendaki:

 • Menghadiri setiap sesi dalam modul ini,
 • Membaca buku Penyembahan Yang Hidup oleh Dr David R Burfield, dan
 • Menghantar tugasan bertulis (1,000 patah perkataan) serta rakaman video (5 minit).

 

12-13 Jun 2021
 
Ms Juwita Suwito

 

Doktrin Kristian

PENERANGAN KURSUS

Ini adalah kursus pengajaran yang direka khusus untuk mereka yang mendaftar dalam Program Lesen Pengkhutbah Laity (Bukan Paderi) TRAC LPL-BM. Kuliah ini membincangkan beberapa kepercayaan utama dalam iman Kristian, termasuk wahyu alkitabiah, doktrin Tuhan, sifat penjelmaan Kristus, pengertian kematiannya, pengertian ajarannya, kerja Roh Kudus dalam gereja hari ini.

Ia tidak mungkin dapat merangkumi semua bahan secara terperinci. Sila datang melengkapi dengan memulakan bacaan anda sekarang.

RANGKA KURSUS

0.       Pengenalan Kepada Kajian Kepercayaan/ Doktrin/Teologi Kristian)

 1. Melakukan Teologi
 2. Sumber Teologi atau Doktrin Kristian
 3. Kaedah Teologi
 4. Sifat Teologi Kristian
 5. Gambaran Ringkas Perkembangan Sejarah Teologi Kristian)

I.        Doktrin Kitab Suci

 1. Muktamad/Dasar Berkuasa kita
 2. Alkitab adalah penterjemah sendiri
 3. Soalan tentang Kesempurnaan dan Tanpa Kesilapan
 4. Perkataan ringkas mengenai Terjemahan dan Buku

II.      Pandangan Kristian Tentang Tuhan

 1. Hujah-hujah "Klasik" untuk Kewujudan Tuhan
 2. Pandangan berbeza mengenai Tuhan
 3. Sifat-sifat Tuhan (Apa yang Tuhan seperti?) (Semulajadi & Moral
 4. Ciptaan
 5. Doktrin Triniti dan Kepentingannya.

III.    Kristologi -Orang dan Kerja Kristus

 1. Yesus: Kehidupan-Nya, pelayanan dan pengajaran
 2. Siapakah Yesus?      
 3. Penjelmaan semula Nya (iaitu menjadi manusia, mengambil bentuk badan) 
 4. Kerja yang telah Siap oleh Kristus di Salib      
 5. Kebangkitan: Bukti dan Kepentingan
 6. Memahami Salib - tiga pendekatan
 7. Bidaah Kristian)

IV.     Orang dan Kerja Roh Kudus

 1. Siapa Roh Kudus?
 2. Roh Kudus adalah Orang
 3. Kerja Roh Kudus
 4. 'Pembaptisan dan/atau Diisi oleh Roh Kudus'
 5. S: Kata-Kata kufur terhadap Roh Tuhan (Markus 3:29)

V.      Antropologi - Doktrin Kemanusiaan, Dosa & Penebusan Dosa)

 1. Perintah Ciptaan
 2. Kejatuhan dan Akibat Kejatuhan      
 3. Dosa Asal
 4. Keselamatan melalui iman sahaja
 5. Keselamatan Orang Seluruh

   VI.  Doktrin Gereja

 1. Apakah gereja itu?
 2. Ciri-ciri Gereja Benar
 3. Sakramen - Cara-cara Rahmat
 4. Pembaptisan
 5. Perjamuan Tuhan/Perjamuan Kudus/ Eukaris

VII. Doktrin Perkara Terakhir (Eskatologi)

 1. Kepastian Kedatangan Kedua (Parousia)
 2. Tujuan Kedatangan Kedua  
 3. Kebangkitan
 4. Soalan mengenai Milenium, dengan rujukan kepada Kedatangan Kedua)
 5. Tanda Binatang
 6. Soalan tentang Israel
 7. Soalan Akhir

klik untuk muat turun maklumat lanjut word dokumen

 

24-25 Jul 2021
 
Rev Ronald Yap